22.7 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeलातूरपिण्यासाठी आरक्षित पाणीसाठा वगळून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी

पिण्यासाठी आरक्षित पाणीसाठा वगळून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी

एकमत ऑनलाईन

लातूर : प्रतिनिधी
लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक १ लातूर या विभागाअंतर्गत मोठे प्रकल्प मांजरा प्रकल्प, तेरणा प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प तावरजा, मसलगा प्रकल्प व तसेच ३३ टक्के पेक्षा जास्त जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध असलेले लघु प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजेस (या विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील लाभक्षेत्रातील) सिंचन लाभधारकांना आवाहन करण्यात येते की, संबंधित प्रकल्पातील पाणीसाठा उपलब्धनुसार, प्रकल्पीय पीक रचनेनुसार पाणी देण्याचे नियोजन आहे. संबंधित प्रकल्पातील पाणीसाठा व प्रकल्पीय पिकरचना व प्रकल्पनिहाय देण्यात येणा-या पाणीपातळीची माहिती संबंधीत शाखा कार्यालयास पाहावयास मिळेल. उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी पिण्यासाठी प्राधान्याने आरक्षित केलेले पाणीसाठा वगळता उर्वरीत पाणीसाठा सिंचनासाठी वापरला जाईल.

सर्व लाभधारकांनी पाणी अर्ज नमुना ७ व ७ अ, शासनाने सुधारित केलेल्या नमुण्यात संबंधित शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयास दि. १२ सप्टेंबरपर्यंत पाणी अर्ज भरुण शाखा कार्यालय किंवा बिटप्रमुखाकडे सादर करावेत तसेच, कमी पाण्यात येणारे खरीप हंगामी ज्वारी व उभी पिके व लाभक्षेत्रातील प्रवाही वरील उभा उस (हंगामी मंजुर) कालावधी १ जुलै २०२२ ते १४ ऑक्टोंबर २०२२ हा राहील. तसेच केवळ कालव्याच्या पाण्यावर विसंबून न राहता विहीर व बोरचा आधार असल्यासच जास्त पाण्याची गरज असणारी पिके घेण्यात यावे. अन्यथा होणा-या संभाव्य नुकसाणीस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घेवुन जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे.

ज्या जमिणीसाठी पाणी मागणी करावयाची आहे त्या जमिणीचा मालक असला पाहिजे. पाणी अर्जासोबत सातबारा उतारा सादर करावा. पाणी अर्जासोबत मागिल थकबाकी पुर्ण भरावी व रितसर पावती घ्यावी. पाणी मागणी क्षेत्र ०.२० आर च्या पटीत (कमित कमी ०.२० आर क्षेत्र) असावे, तसेच अर्जासोबत थकबाकी पाणीपट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल. पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पिकास पाणी घ्यावे.आपआपल्या हद्दीतील शेतक-यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजुरी दिली जाणार नाही. व पाणी दिले जाणार
नाही. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास हंगामी दराच्या दीडपट दराने आकारणी केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करुन दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल.

शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येईल व त्यावर २० टक्के स्थानिक कर आकारला जाईल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे अथवा तांत्रिक कारनास्तव पाणीपुरवठा शक्य न झाल्यास व त्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी या कार्यालयावर राहणार नाही. उपसा सिंचन परवाना धारकांनी इतरांना पाणी दिल्यास व दिलेला सिंचन परवान्यावर विद्युत मोटार ५ एचपी पेक्षा जास्त विद्युत मोटार एचपी आढळल्यास सिंचन परवाना रद्द करण्यात येईल. जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी गेट उघडल्यास,कालवा फोडुन पाणी घेतल्यास पाटबंधारे अधिनियम १९७६ चे खंड ‘क’ पोटकलम ‘क’ व ‘ख’ अन्वये दंडात्मक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. पाटबंधारे विभागामार्फत जाहीर आवाहन करण्यात येते की, कालव्यावरील उपसा व ठिबक सिंचन पाणी परवानाधारकांचे पाणी अर्ज प्रथम प्राधाण्याने मंजूर करून एकपट दरानेच अकारणी करण्यात येईल. तसेच ज्या लाभधारकांचे पाणी परवाने उपलब्ध नाहीत त्या लाभधारकांस विना परवाना व अनाधिकृत पाणी उपसा समजून संबंधितास दीडपट दराने अकारणी करण्यात येईल. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभधारकांनी पाणी परवाने घेऊनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे व पाटबंधारे विभागास सहकार्य करावे, असे अवाहन उपकार्यकारी अभियंता लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. १ लातूर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या